Tabela ilości mleka w zbiorniku

Firma Margo posiada bardzo duży wybór tabel przeliczeniowych do schładzalników do mleka różnych marek i typów znanych producentów: Alfa-Laval, De Laval, Japy, Frigomilk, Mueller, Westfalia, Serap, Wedholms i wiele innych. Poniżej zamieszczony jest spis wszystkich posiadanych tabel.

Tabele do zbiorników do mleka:

Alfa-Laval:

Model otwarty okrągły:

CRF 200                                                       RFT 200

CRF 330                                                       RFT 230

CRF 400                                                       RFT 250

CRF 500                                                       RFT 330

CRF 600                                                       RFT 420

CRF 650                                                       RFT 430

CRF 800                                                       RFT 480

CRF 1000                                                     RFT 500

RFT 520

RFT 600

RFT 650

RFT 730

RFT 800

RFT 1000

RFT 1030

RFT 1200

RFT 1250

Model cystern:

CH 1100                 HCA 1200               HCAC 1500             HCAG 1400           HCAN 1500

CH 1400                 HCA 1500               HCAC 1700             HCAG 1500           HCAN 2100

CH 1650                 HCA 1800               HCAC 2500             HCAG 1800          HCAN 2400

CH 2000                 HCA 2100               HCAC 3500            HCAG 2400          HCAN 3000

CH PLUS 2600      HCA 2400              HCAC 4000           HCAG 6000          HCAN 4000

CH 2600                 HCA 2700               HCAC 4500                                            HCAN 5000

CH 3200                 HCA 3000               HCAC 5000                                            HCAN 7500

CH 4850                 HCA 3600                                                                                 HCAN 10000

 

Alima-Bis:

Model otwarty okrągły:                                                        Model wanien:

ALSZ 700                                                                            ALSW 1060

ALSZ 800

 

DEC:

Model cystern:

2000 litrów,

2500 litrów,

5000 litrów,

 

De Laval:

Model otwarty okrągły:

DX/OC 500 litrów                                        DXO 500 litrów

DX/OC 600 litrów                                        DXO 600 litrów

DX/OC 700 litrów                                        DXO 1200 litrów

DX/OC 800 litrów                                        DXO 1800 litrów

DX/OC 1000 litrów

DX/OC 1200 litrów

DX/OC 1600 litrów

 

Model cystern:

DX/C 5000 litrów                             E 1250 RO                 DX/CE 2500 litrów

DX/C 6750 litrów

DX/C 12000 litrów                                                                 DX/CE 6000 litrów

DX/CE 6750 litrów

DX/CE 8000 litrów

DX/CE 9700 litrów

DX/CE 11000 litrów

DXCEM 16000 litrów

 

DRU:

Model cystern:

17,

21,

26,

32,

35,

42,

79,

100,

 

Etscheid:

Model otwarty okrągły:

KW –350                               KWN450

KW 500                                 KWN500

KW 650

 

Model cystern:

KT 2000

KT4000

 

Eurotanks:

Model otwarty okrągły:

RFT 800

RFT 1030

RFT 1200

 

Model wanien:

SCO 1000

SCO 1500

 

Frigomilk

Model otwarty okrągły:

G1 100                                   G4 430

G1 300                                   G4 550

G4 650

G4 800

G4 1000

G4 1390

G4 1880

 

Fontsere:

Model otwarty okrągły:

PF-150

PF-250

PF-320

PF-350

PF-330

PF-450

PF-500

PF-640

 

IK:

Model cystern:

1700 litrów,

2500 litrów,

2900 litrów,

3300 litrów,

3700 litrów,

4100 litrów,

4600 litrów,

5300 litrów,

6100 litrów,

7600 litrów,

 

Japy:

Model otwarty okrągły :

CV 200

CV 220

CV 320

CV 420

CV 520

CV 550

CV 650

CV 700

CV 750

CV 850

CV 920

CV 1000

CV 1250

 

Model wanien:

UES 1060

UES 1200

UES 1600

UES 2000

2100

 

Model cystern:

1680 litrów                                                    CFS 2080                              CFSTA1 2110

2000 litrów                                                    CFS 2580

2800 litrów                                                    CFS 3080

CFS 3500

CFS 2110

 

JUSFRED:

Pojemności otwartych okrągłych:

200 litrów,

300 litrów,

400 litrów,

600 litrów,

800 litrów,

1000 litrów,

 

Krosno WSK:

Model otwarty okrągły:

SM 2

SM3

SM4

SM5

SM6

SM8

SM10

SM 1200

 

Model wanien:

SW12

 

Model cystern:

SMZ 40

 

Lister:

Pojemności otwartych okrągłych:

400 litrów,

1000litrów,

1100 litrów,

1200 litrów,

 

Pojemności cystern:

2000 litrów,

3000 litrów,

4200litrów,

 

Margo:

Model otwarty okrągły:

OM 200

OM 300

OM 400

OM 500

OM 650

OM 800

OM 1000

OM 1200

OM 1400

 

Melotte:

Pojemności otwartych okrągłych:

200 litrów,

400 litrów,

500 litrów,

600 litrów,

650 litrów,

850 litrów,

800 litrów,

1000 litrów,

 

Pojemności wanien:

600 litrów,

1100 litrów,

1200 litrów,

1300 litrów,

 

Mueller:

Model otwarty okrągły:

FS 300                                   RHS 600

FS 430                                   RHS 700

FS 550                                   RHS 750

FS 800                                   RHS 1000

RHS 1200

 

Model wanien:

M(S)-300                               M-500

M(S)-400                               M-600

M(S)-500                               M-2400

 

Model cystern:

O-250                                  OC-400                                P-1200                                 PC-5000

O-300                                  OC-1000                              P-1400                                 PC- 18000

O-400                                  OC-2000                             P-1700

O-450                                                                               P-2100

O-500                                                                               P-2600

O-600                                                                               P-3200

O-700                                                                               P-4100

O-800                                                                               P-6000

O-900                                                                               P-7000

O-1000                                                                             P-8000

O-1125                                                                             P-9000

O-1250                                                                             P-10000

O-1500                                                                             P-12000

O-1750                                                                             P-15000

O-2000                                                                             P-18000

O-2250                                                                             P-20000

O-2500                                                                             P-24000

O-2750

O-3000

O-3500

O-4000

O-4500

O-5000

O-6000

O-7000

O-8000

 

Packo:

Model okrągły otwarty:

VM/DX 800

VM/DX1000

VM/DX 1200

 

Model wanien:

OM/DX 400

OM/DX 600

OM/DX 800

OM/DX 1000

OM/DX 1200

OM/DX 2300

OM/DX 1500

 

Model cystern:

RM/DX 3800                        CRM/DX 1600                      LEM/DX 6200

RM/DX 4400                        CRM/DX 2000

RM/DX 6000

RM/DX 5000

RM/DX 8000

REM/DX 1300

REM/DX 10000

 

Ro-ka:

Model otwarty okrągły:

RK-H 325

RK-H 500

RK-H 1200

 

Model wanien:

RK-GD 600

RK-GD 800

RK-GD 800

RK-GD 1000

RK-GD 1200

RK-GD 1600

 

Model cystern:

RK-C 3000

RK-C 4000

RK-C 6000

RK-C 6500

RK-C 12000

RK-C 14000

 

Serap:

Model otwarty okrągły:

S 450                                     F330

S 500                                     F440

S 650                                     F820

S 820

S 1000

 

Model wanien:

SU 1200

SU 1260

SU1400

SU 1600

 

Model cystern:

SE 1710                     SM 1700

SE 2110                     SM 2100

SE 2550                     SM 2500

SE 3080                     SM 4000

SE 6100                     SM 5100

SE 8250                     SM 6100

 

Stork:

Pojemność otwartych okrągłych:

150 litrów,

200 litrów,

250 litrów,

325 litrów,

400 litrów,

500 litrów,

600 litrów,

 

Stratoinox:

Pojemność otwartych okrągłych:

440 litrów,

550 litrów,

680 litrów,

850 litrów,

1000 litrów,

1300 litrów,

1100 litrów,

1250 litrów,

1500 litrów,

 

Wedholms:

Pojemność otwartych okrągłych:

250 litrów,

300 litrów,

350 litrów,

430 litrów,

500 litrów,

600 litrów,

900 litrów,

970 litrów,

1250 litrów,

 

Modeli cystern:

DF 95/3 1500

DF 95/3 4000

DF 95/3 5000

DF95/3 7000

DF95/3 8000

DF 95/3 10 000

 

Westfalia:

Pojemność otwartych okrągłych:

200 litrów,

400 litrów,

430 litrów

500 litrów,

550 litrów,

600 litrów,

650 litrów,

700 litrów,

800 litrów,

1000 litrów,

1200 litrów,

1250 litrów,

1600 litrów,

 

Pojemności wanien:

600 litrów,

800 litrów,

1000 litrów,

1200 litrów,

1600 lirów,

 

Model cystern:

DX-FF 2500                                                 Delta T 5000

DX-FF 3000                                                 Delta T 10 000

DX-FF 3500

DX-FF 4000

DX-FF5000

DX-FF 7500

DX-FF 8000

DX-FF 10 000

DX-FF12 0000

 

Zero:

Pojemność cystern:

1200 litrów,

2040 litrów,